f t
KB

Làm thế nào để giảm kích thước của tệp BMP trực tuyến?

Bạn có thể giảm kích thước tệp bmp bằng cách thiết lập kích thước tệp mong muốn cụ thể hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm.
  1. Nhập kích thước tệp BMP mong muốn bằng kilobyte và sau đó nhấp vào "Tiếp theo".
    Giảm bmp Dưới Kích Thước Cụ Thể
  2. Để giảm BMP theo tỷ lệ phần trăm, nhấp vào tab "Theo Tỷ lệ Phần trăm" và nhập tỷ lệ phần trăm giảm mong muốn của bạn. Ví dụ: 30 cho giảm 30% kích thước tệp và nhấp vào "Tiếp theo".

    Giảm bmp Theo Tỷ Lệ Phần Trăm
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nén tệp phù hợp. Trang này chứa thêm hướng dẫn để giảm kích thước tệp BMP.

BMP là gì?

Tại ezyZip, chúng tôi cung cấp tính năng nén tiên tiến cho phép bạn giảm kích thước của các tập tin BMP của mình bằng cách thiết lập kích thước tập tin mục tiêu cụ thể hoặc chọn giảm theo tỷ lệ phần trăm. Tính năng này hoàn hảo để điều chỉnh các tập tin BMP phù hợp với các yêu cầu hoặc hạn chế khác nhau. Dù bạn cần tuân thủ các hạn chế kích thước cho việc tải lên và email, hay chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm không gian đĩa, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nén để phù hợp với nhu cầu của mình.

Giảm BMP Theo Tỷ Lệ Phần Trăm