f t
MB

Làm thế nào để giảm kích thước tệp MP3?

Bạn có thể giảm kích thước tệp mp3 bằng cách thiết lập kích thước tệp mong muốn cụ thể hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm.
  1. Để giảm MP3 xuống dưới một kích thước nhất định, nhập kích thước tệp mong muốn của bạn bằng MB. Ví dụ: 5 MB hoặc 0.5 cho 500KB và nhấp vào "Tiếp theo".
    Giảm mp3 Dưới Kích Thước Cụ Thể
  2. Để giảm MP3 theo tỷ lệ phần trăm, nhấp vào tab "Theo Tỷ lệ Phần trăm" và nhập tỷ lệ phần trăm giảm mong muốn của bạn. Ví dụ: 30 cho giảm 30% kích thước tệp và nhấp vào "Tiếp theo".

    Giảm mp3 Theo Tỷ Lệ Phần Trăm
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nén tệp phù hợp. Trang này chứa thêm hướng dẫn để giảm kích thước tệp MP3.

MP3 là gì?

Tại ezyZip, chúng tôi cung cấp tính năng nén tiên tiến cho phép bạn giảm kích thước của các tập tin MP3 của mình bằng cách thiết lập kích thước tập tin mục tiêu cụ thể hoặc chọn giảm theo tỷ lệ phần trăm. Tính năng này hoàn hảo để điều chỉnh các tập tin MP3 phù hợp với các yêu cầu hoặc hạn chế khác nhau. Dù bạn cần tuân thủ các hạn chế kích thước cho việc tải lên và email, hay chỉ đơn giản là muốn tiết kiệm không gian đĩa, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh nén để phù hợp với nhu cầu của mình.

Chất lượng âm thanh có bị ảnh hưởng khi tôi giảm kích thước tệp MP3 không?

Có, việc giảm kích thước của một tệp âm thanh sẽ có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Các tệp MP3 sử dụng thuật toán nén âm thanh loại bỏ một số phần của dữ liệu âm thanh để giảm kích thước tệp, một quá trình được biết đến là nén "có mất mát". Khi bạn giảm bitrate âm thanh thêm nữa, quá trình nén trở nên mạnh mẽ hơn, có nghĩa là nhiều thông tin âm thanh hơn được loại bỏ. Điều này thường dẫn đến sự giảm sút chất lượng âm thanh, được đặc trưng bởi sự giảm độ rõ nét, độ sâu và trung thực. Mức độ mất mát chất lượng phụ thuộc vào kích thước tệp đầu ra mong muốn và các thiết lập nén cụ thể được sử dụng trong quá trình chuyển đổi.

Máy nén âm thanh ezyZip sẽ chọn bitrate và codec âm thanh tối ưu để đảm bảo phù hợp chặt chẽ với chất lượng ban đầu.

Sau khi quá trình nén hoàn tất, ezyZip cung cấp tính năng "xem trước" tệp âm thanh trước khi lưu để xem nó có đáp ứng yêu cầu chất lượng của bạn hay không.

Giảm MP3 Dưới Kích Thước Cụ Thể

Giảm MP3 Theo Tỷ Lệ Phần Trăm