uploading

Làm thế nào để giảm kích thước của các tập tin png trực tuyến?

Theo dõi các hướng dẫn dưới đây để nén toàn bộ các tập tin PNG của bạn trong một lần. Không có giới hạn về kích thước hay số lượng tập tin!
 1. Để chọn các tập tin PNG cần nén, bạn có hai lựa chọn:

  Sẽ tự động bắt đầu giảm kích thước tập tin PNG.
 2. Nhấp vào "Lưu" trên từng hình ảnh riêng lẻ để lưu một tập tin PNG đã thu nhỏ vào thiết bị cục bộ của bạn

  Lưu {page.fileExtension}
 3. Nhấp vào "Lưu Tất Cả" để lưu tất cả các tập tin PNG đã giảm vào một thư mục.

  Lưu tất cả
 4. Hoặc bạn có thể nhấp vào "Lưu Tất Cả Vào ZIP" để lưu tất cả các tập tin PNG đã nén vào một lưu trữ ZIP duy nhất.

  Lưu Tất Cả Vào ZIP

ezyZip hỗ trợ hệ điều hành và trình duyệt nào?

ezyZip hỗ trợ bất kỳ hệ điều hành nào có thể chạy trình duyệt hiện đại. Chúng tôi đã thử nghiệm với Windows, MacOS, Linux (ví dụ: Ubuntu, Mint, Debian), Android, ChromeOS (Chromebook), iOS (iPhone, iPad & iPod Touch).

Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất phiên bản của một trong các trình duyệt phổ biến hoặc các biến thể của chúng. (ví dụ: Chrome, Firefox, Safari, Opera).

Vui lòng cho chúng tôi biết qua biểu mẫu phản hồi nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.

ezyZip là gì?

ezyZip là một bộ sưu tập các công cụ nén trực tuyến, bao gồm công cụ giảm kích thước PNG trực tuyến này.

Khác với các tiện ích nén PNG trực tuyến khác, ezyZip không yêu cầu bạn tải lên hoặc tải xuống tệp tin từ máy chủ. Không có giới hạn về kích thước tệp, cho phép bạn tạo ra các tệp nén lớn. Nó chạy cục bộ như một ứng dụng trình duyệt, do đó nhanh hơn nhiều so với các tiện ích nén hình ảnh tương tự khác. Điều này cũng đảm bảo sự riêng tư của bạn được bảo vệ vì không có dữ liệu tệp nào rời khỏi trình duyệt của bạn.