f t
uploading

Làm thế nào để trích xuất đường dẫn âm thanh từ các tệp video?

Đây là các bước để trích xuất đường dẫn âm thanh từ video video sử dụng ezyZip.
  1. Để chọn tệp video, bạn có hai lựa chọn:
  2. Nhấp vào "Trích xuất Âm thanh". Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu và mất một thời gian để hoàn thành.
    Trích xuất Âm thanh
  3. Nhấp vào "Lưu Âm thanh" để lưu tệp âm thanh đã trích xuất vào thư mục đích đã chọn.
    Lưu Tệp Âm thanh

Hệ điều hành và trình duyệt nào có thể trích xuất âm thanh từ tệp video?

ezyZip hỗ trợ bất kỳ hệ điều hành nào có thể chạy trình duyệt hiện đại. Chúng tôi đã thử nghiệm với Windows, MacOS, Linux (ví dụ: Ubuntu, Mint, Debian), Android, ChromeOS (Chromebook), iOS (iPhone, iPad & iPod Touch).

Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất phiên bản của một trong các trình duyệt phổ biến hoặc các biến thể của chúng. (ví dụ: Chrome, Firefox, Safari, Opera).

Vui lòng cho chúng tôi biết qua biểu mẫu phản hồi nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.

Có an toàn không khi trích xuất âm thanh từ video video sử dụng ezyZip?

Có. ezyZip sử dụng sức mạnh xử lý của máy tính và trình duyệt của chính bạn để hoàn thành nhiệm vụ. Không có dữ liệu tập tin rời khỏi trình duyệt của bạn. Không chắc chắn? Tắt WiFi của bạn khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Nó sẽ tiếp tục hoạt động vì không có dữ liệu nào được tải lên internet.

ezyZip là gì?

ezyZip là một công cụ trích xuất đường dẫn âm thanh video miễn phí chạy trong trình duyệt của bạn. Không cần cài đặt thêm phần mềm chuyển đổi. Nó cũng hỗ trợ nhiều trích xuất âm thanh khác nữa.

Không giống như các công cụ chuyển đổi phương tiện trực tuyến khác, ezyZip KHÔNG áp đặt hạn chế kích thước tệp hoặc yêu cầu tải tệp lên máy chủ. Nó chạy cục bộ như một ứng dụng trình duyệt, khiến nó nhanh hơn nhiều so với các công cụ chuyển đổi trực tuyến khác. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể chuyển đổi các tệp phương tiện lớn! Điều này cũng đảm bảo quyền riêng tư của bạn sẽ được bảo vệ vì không có dữ liệu tệp nào rời khỏi trình duyệt của bạn.